พลังความคิดสุดล้ำ ของคลื่นรุ่นใหม่

ชนิสา แก้วเรือน ผู้บริหารสยามพิวรรธน์, ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต และผู้ร่วมออกแบบนวัตกรรมในงาน 100 ดีไซน์

ส่งเสริมนักออกแบบคลื่นลูกใหม่ให้ได้ปล่อยพลังความคิดในทางสร้างสรรค์มาตลอด ล่าสุด บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), กรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาลกลาง จัดงาน “100 ดีไซน์” ภายใต้แนวคิด Tomorrow Together นิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมการออกแบบของใช้ในชีวิตประจำวัน จากการออกแบบของดีไซเนอร์คลื่นลูกใหม่ เพื่อสนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจแก่นักออกแบบรุ่นใหม่ให้ได้รับการพัฒนา และผลงานมีฟังก์ชันการใช้งานที่เหมาะสมและยั่งยืน โดยจัดแสดงที่เอเทรี่ยม 2 ชั้น 1 สยามเซ็นเตอร์

ผลงานไฮไลต์ในงาน “100 ดีไซน์” มีอาทิ ผลงาน “Bangkok Walkable” หรือ “ป้ายบอกทางดีไซน์สมัยใหม่” จากความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับบริษัทสยามพิวรรธน์ จำกัด โดยมีดีไซเนอร์ที่ปรึกษา คือ วีร์ วีรพร จาก Conscious Studio ร่วมออกแบบ เป็นป้ายอัจฉริยะที่บอกข้อมูลเส้นทางการเดินทางอย่างครบถ้วน เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรแก่ผู้ขับรถและคนเดินเท้า รวมทั้งยังสามารถชาร์จโทรศัพท์มือถือได้อีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีผลงาน “We’re Growing” จากธนาคารไทยพาณิชย์ โดยดีไซเนอร์ที่ปรึกษาคือ ศรัณย์ อยู่คงดี จากแบรนด์ Sarrn ร่วมออกแบบ เป็นเข็มกลัดติดปกเสื้อรูปใบไม้เหมือนใบโพธิ์มีกลิ่นหอม ผลิตจากกระดาษแต่มีความทนทานสูง มีทั้งหมด 12 ชิ้น โดยก้านของเข็มกลัดเป็นลักษณะลำต้น แสดงถึงการเจริญเติบโตงอกงามขององค์กรที่มีความมั่นคง การออกแบบเข็มกลัดชิ้นที่ 1 จนชิ้นที่ 12 ให้มีจำนวนของใบไม้ที่ค่อยๆงอกเพิ่มขึ้น จนเต็มลำต้นอย่างสวยงามในชิ้นที่ 12 ธนาคารไทยพาณิชย์ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นของที่ระลึกแก่ลูกค้า หรือนำเป็นของขวัญมอบให้ในโอกาสสำคัญต่างๆ

และสุดท้ายผลงานจาก “โรงพยาบาลกลาง” ออกแบบ “Salon 101” หรือ “รถเข็นสระผมเคลื่อนที่” ดีไซเนอร์ที่ปรึกษา คือ ศรัณย์ เย็นปัญญา จาก 56th Studio ร่วมออกแบบ เป็นรถเข็นสระผมเคลื่อนที่เพื่อผู้ป่วยที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ สร้างขึ้นมาเพื่อความสะดวกสบายต่อผู้ป่วย สามารถเคลื่อนย้ายไปได้ทุกที่อย่างสะดวกและรวดเร็ว

นอกจากนี้ ในงาน “100 ดีไซน์” ยังจัดแสดงผลงานการดีไซน์อีกมากมายจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ ของใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเน้นดีไซน์ที่สวยงาม แต่สามารถใช้งานได้จริง รวมถึงผลงานที่ได้รับรางวัลชนะการประกวด Thailand Green Design Awards 2015 ที่ผ่านมา พร้อมผลิตภัณฑ์โดดเด่นจากร้าน Scraplab ที่ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการนำวัสดุเหลือใช้มาผ่านกระบวนการออกแบบให้มีความสวยงามยิ่งขึ้น